Z policejních statistik vyplývá, že 37 % veškerých vloupání je uskutečněno okny. Pokud se zaměříme na mechanické zábranné systémy, jedním z možných řešení je bezpečnostní sklo. Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla (VSG).

Největší počet trestných činů je stále zjišťován v oblasti majetkové kriminality. Zejména jde o krádeže vloupáním do bytů, rodinných domků, rekreačních a komerčních objektů. Z policejních statistik vyplývá, že 37% veškerých vloupání je uskutečněno okny a hodnota škod způsobených krádežemi vloupáním činila v roce 2010 2,3 biliónu Kč. Jak ochránit majetek a případně i zdraví občanů?

Vrstvené sklo (VSG) se skládá ze dvou či více tabulí skla a jedné či více polyvinylbutyralových mezivrstev (PVB fólií), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii a nerozletí se samovolně do okolí. Struktura složení (počet mezivrstev a skleněných tabulí) pak určují úroveň bezpečnosti z hlediska ochrany osob a majetku.

Vrstvená skla s PVB fólií mají vlastní systém značení (např.: 33.2; 66.1, 88.4). První dvě číslice udávají tloušťku tabulí skla v mm, třetí číslice, oddělená tečkou, značí počet PVB folií mezi tabulemi skla. U jedné PVB folie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Příklad:
* Sklo označené 66.2 je složeno ze dvou tabulí skla o tloušťce 6 mm, svrstvených pomocí dvou PVB folií o celkové tloušťce 0,76 mm; některé země označují bezpečnostní vrstvené sklo celkovou tloušťkou, která činí 12,76 mm (značka: 12.76 vs. Stratobel 66.2),
* Izolační dvojsklo označené 4–16–44.2 je složeno z jednoduchého skla o tloušťce 4 mm, distančního rámečku o šířce 16 mm a vrstveného ve složení 44.2.

Příklady složení vrstveného skla

Hlavním principem vrstveného je možnost různé skladby skel a PVB fólií s cílem vyhovět veškerým požadavkům na bezpečnost.

U otvorových výplní v zásadě rozlišujeme několik základních požadavků na ochranu osob a majetku:

1. Ochrana před úrazy a pády
a) ochrana před řeznými ranami a poraněním
– složení: 2 tabule skla a 1 PVB fólie (VSG 33.1, VSG 44.1, VSG 55.1)
b) ochrana před propadnutím sklem
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)

2. Ochrana proti ručně vedenému útoku
a) základní stupeň ochrany – ochrana před vandalismem (např. házení kamenů)
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)
b) střední stupeň ochrany – ochrana proti vloupání
– složení: 2 tabule skla a nejméně 4 PVB fólie (VSG 33.4, VSG 44.4)

Ochrana před propadnutím sklem se testuje dle normy ČSN EN 12 600 kyvadlovou zkouškou. Ochrana před vandalismem a vloupáním se testuje dle normy ČSN EN 356 pádovou zkouškou, resp. zkouškou sekerou.

ČSN EN 12600 ⇒Odolnost proti kyvadlovému nárazu

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Vrstvená skla splňují třídu bezpečnosti B. Více viz ČSN EN 12600. 

ČSN EN 356 ⇒ Odolnost proti násilnému vniknutí

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd viz tabulka níže:

Příklady použití:

  • P1A, P2A objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou; nepostačuje pro výlohy obchodů, kde jsou poblíž skla umístěny hodnotné výrobky;
  • P3A, P4A objekty, kde jsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, hodnotné nebo chráněné výrobky nezůstávají vystaveny mimo pracovní dobu, ochrana zabezpečených oblastí typu 2;
  • P5A, P6B objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) nebo 4 (P6B);
  • P6B, P7B archivy a depozitáře muzeí, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou;
  • P7B, P8B objekty s velmi vysokými užitnými hodnotami materiálů, archivy a depozitáře muzeí, které nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, klenotnictví a podobně, která mají vystaveno zboží vysoké hodnoty mimo pracovní dobu, vnitřní prostory bank (není-li požadavek na neprůstřelná skla).

Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.

Typy vrstvených skel a jim odpovídající normy:

 Typ skla  Síla skla ČSN EN 12600 ČSN EN 356
VSG 33.1 6,38mm 2B2  
VSG 33.2 6,76mm 1B1 P2A
VSG 33.4 7,52mm 1B1 P4A
VSG 44.1 8,38mm 2B2  
VSG 44.2 8,76mm 1B1 P2A
VSG 44.4 9,52mm 1B1 P4A
VSG 44.6 10,28mm 1B1 P5A
VSG 55.1 10,38mm 1B1  
VSG 55.2 10,76mm 1B1 P2A
VSG 66.1 12,38mm 1B1  
VSG 66.2 12,76mm 1B1 P2A
VSG 88.2 16,76mm 1B1 P2A

Standardní provedení VSG:

zdroje:

http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/7969-vrstvene-bezpecnostni-sklo-v-otvorovych-vyplnich
http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/245-trida-bezpecnosti