Zabýváme se také řezáním a opracováním vrstvených skel. Díky velkým skladovým zásobám a moderní technologii řezu jsme schopni nabídnout širokou škálu vrstvených skel za příznivé ceny v rychlých dodacích termínech. Rádi Vám navíc poradíme a navrhneme nejvhodnější řešení.

Vrstvená skla (dále jako VSG – z německého Verbundsicherheitsglas) jsou složena ze dvou čirých skel, mezi kterými je folie. V případě rozbití jednoho ze skel, zůstane přilepené na folii. Vrstvená skla se řadí do kategorie skel bezpečnostních. Dalšími názvy se kterými se u tohoto typu skla můžete setkat jsou Connex nebo Laminované sklo. Barva vrstvených skel se může měnit v závislosti na použité folii (VSG mléčná folie), (VSG bronzová folie).


Bezpečnostní sklo je takové sklo, které je vyrobeno podle jedné z norem ČSN EN ISO 12543, ČSN EN 12150, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 14321-1, ČSN EN 15683-1.

Normy vrstvených skel

Ochrana před propadnutím sklem se testuje dle normy ČSN EN 12 600 kyvadlovou zkouškou. Ochrana před vandalismem a vloupáním se testuje dle normy ČSN EN 356 pádovou zkouškou, resp. zkouškou sekerou.

ČSN EN 12600 ⇒Odolnost proti kyvadlovému nárazu

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Vrstvená skla splňují třídu bezpečnosti B. Více viz ČSN EN 12600. 

ČSN EN 356 ⇒ Odolnost proti násilnému vniknutí

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd viz tabulka níže:

Příklady použití:

  • P1A, P2A objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou; nepostačuje pro výlohy obchodů, kde jsou poblíž skla umístěny hodnotné výrobky;
  • P3A, P4A objekty, kde jsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, hodnotné nebo chráněné výrobky nezůstávají vystaveny mimo pracovní dobu, ochrana zabezpečených oblastí typu 2;
  • P5A, P6B objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) nebo 4 (P6B);
  • P6B, P7B archivy a depozitáře muzeí, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou;
  • P7B, P8B objekty s velmi vysokými užitnými hodnotami materiálů, archivy a depozitáře muzeí, které nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, klenotnictví a podobně, která mají vystaveno zboží vysoké hodnoty mimo pracovní dobu, vnitřní prostory bank (není-li požadavek na neprůstřelná skla).

Příklady složení vrstveného skla

Hlavním principem vrstveného je možnost různé skladby skel a PVB fólií s cílem vyhovět veškerým požadavkům na bezpečnost.

U otvorových výplní v zásadě rozlišujeme několik základních požadavků na ochranu osob a majetku:

1. Ochrana před úrazy a pády
a) ochrana před řeznými ranami a poraněním
– složení: 2 tabule skla a 1 PVB fólie (VSG 33.1, VSG 44.1, VSG 55.1)
b) ochrana před propadnutím sklem
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)

2. Ochrana proti ručně vedenému útoku
a) základní stupeň ochrany – ochrana před vandalismem (např. házení kamenů)
– složení: 2 tabule skla a nejméně 2 PVB fólie (VSG 33.2, VSG 44.2, VSG 55.2)
b) střední stupeň ochrany – ochrana proti vloupání
– složení: 2 tabule skla a nejméně 4 PVB fólie (VSG 33.4, VSG 44.4)

Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.

Typy vrstvených skel a jim odpovídající normy:

 Typ skla  Síla skla ČSN EN 12600 ČSN EN 356
VSG 33.1 6,38mm 2B2  
VSG 33.2 6,76mm 1B1 P2A
VSG 33.4 7,52mm 1B1 P4A
VSG 44.1 8,38mm 2B2  
VSG 44.2 8,76mm 1B1 P2A
VSG 44.4 9,52mm 1B1 P4A
VSG 44.6 10,28mm 1B1 P5A
VSG 55.1 10,38mm 1B1  
VSG 55.2 10,76mm 1B1 P2A
VSG 66.1 12,38mm 1B1  
VSG 66.2 12,76mm 1B1 P2A
VSG 88.2 16,76mm 1B1 P2A

Standardní provedení VSG:

zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/okna-dvere/245-trida-bezpecnosti