Izolační skla jsou tvořena dvěmi, či více vrstvami skel spojených distančním rámečkem. Za účelem zlepšení tepelných vlastností se používají pokovené vrstvy a skla jsou naplněna intertním plynem – Argonem. Celková síla, použití pokovených vrstev a plnění Argonem určuje vlastnosti izolačních skel.

Nejdůležitější vlastnosti izolačních skel:

Ug -> Lineární součinitel prostupu tepla izolačním sklem

Lt -> Prostup světla izolačním sklem

g -> Solární faktor

Rw -> index vzduchové neprůzvučnosti vyjadřovaný v dB

Vlastnosti izolačních skel při různé volbě síly distančního rámečku, pokovení a plnění argonem:

  1. Izolační dvojsklo bez pokovení a bez argonu
Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
F4 – 06 – F4 3,3 81,1% 76,7%
F4 – 08 – F4 3,1 81,1% 76,8%
F4 – 10 – F4 2,9 81,1% 76,8%
F4 – 12 – F4 2,9 81,1% 76,9%
F4 – 14 – F4 2,8 81,1% 76,9%
F4 – 16 – F4 2,7 81,1% 76,9%
F4 – 18 – F4 2,7 81,1% 76,9%
F4 – 20 – F4 2,7 81,1% 76,9%

2. Izolační dvojsklo se standardním pokovením bez argonu

Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
F4 – 06 – CGP 4 2,4 81,0% 62,0%
F4 – 08 – CGP 4 2,1 81,0% 62,2%
F4 – 10 – CGP 4 1,8 81,0% 62,3%
F4 – 12 – CGP 4 1,6 81,0% 62,4%
F4 – 14 – CGP 4 1,5 81,0% 62,4%
F4 – 16 – CGP 4 1,4 81,0% 62,5%
F4 – 18 – CGP 4 1,4 81,0% 62,4%
F4 – 20 – CGP 4 1,4 81,0% 62,4%

3. Izolační dvojsklo se standardním pokovením a argonem

Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
F4 – 08 + Ar – CGP 4 1,7 81,0% 62,3%
F4 – 10 + Ar – CGP 4 1,4 81,0% 62,4%
F4 – 12 + Ar – CGP 4 1,3 81,0% 62,5%
F4 – 14 + Ar – CGP 4 1,1 81,0% 62,5%
F4 – 16 + Ar – CGP 4 1,1 81,0% 62,5%
F4 – 18 + Ar – CGP 4 1,1 81,0% 62,5%
F4 – 20 + Ar – CGP 4 1,1 81,0% 62,5%

4. Izolační dvojsklo s tmavším typem pokovení a argonem

Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
F4 – 08 + Ar – CG 1.0 4mm 1,6 69,4% 51,2%
F4 – 10 + Ar – CG 1.0 4mm 1,4 69,4% 51,4%
F4 – 12 + Ar – CG 1.0 4mm 1,2 69,4% 51,5%
F4 – 14 + Ar – CG 1.0 4mm 1,1 69,4% 51,6%
F4 – 16 + Ar – CG 1.0 4mm 1,0 69,4% 51,6%
F4 – 18 + Ar – CG 1.0 4mm 1,1 69,4% 51,6%
F4 – 20 + Ar – CG 1.0 4mm 1,1 69,4% 51,6%

5. Izolační trojsklo se standardním pokovením a argonem

Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
CGP 4 – 08 + Ar – F4 – 08 + Ar – CGP 4 1,0 73,3% 52,2%
CGP 4 – 10 + Ar – F4 – 08 + Ar – CGP 4 0,9 73,3% 52,5%
CGP 4 – 10 + Ar – F4 – 10 + Ar – CGP 4 0,8 73,3% 52,3%
CGP 4 – 12 + Ar – F4 – 10 + Ar – CGP 4 0,8 73,3% 52,5%
CGP 4 – 12 + Ar – F4 – 12 + Ar – CGP 4 0,7 73,3% 52,3%
CGP 4 – 14 + Ar – F4 – 12 + Ar – CGP 4 0,7 73,3% 52,5%
CGP 4 – 14 + Ar – F4 – 14 + Ar – CGP 4 0,6 73,3% 52,3%
CGP 4 – 16 + Ar – F4 – 14 + Ar – CGP 4 0,6 73,3% 52,5%
CGP 4 – 16 + Ar – F4 – 16 + Ar – CGP 4 0,6 73,3% 52,4%
CGP 4 – 18 + Ar – F4 – 16 + Ar – CGP 4 0,5 73,3% 52,5%
CGP 4 – 18 + Ar – F4 – 18 + Ar – CGP 4 0,5 73,3% 52,4%
CGP 4 – 20 + Ar – F4 – 18 + Ar – CGP 4 0,5 73,3% 52,4%
CGP 4 – 20 + Ar – F4 – 20 + Ar – CGP 4 0,5 73,3% 52,4%

6. Izolační trojsklo s tmavším pokovením a argonem
– Tento typ nedoporučujeme vzhledem k nízkému prostupu světla, které snižuje komfort bydlení. Mnohdy nežádoucí je i zvýšená reflexe tohoto pokovení

Složení Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g)
CG 1.0 4mm – 08 + Ar – F4 – 08 + Ar – CG 1.0 4mm 0,9 54,6% 36,9%
CG 1.0 4mm – 10 + Ar – F4 – 08 + Ar – CG 1.0 4mm 0,9 54,6% 37,2%
CG 1.0 4mm – 10 + Ar – F4 – 10 + Ar – CG 1.0 4mm 0,8 54,6% 37,0%
CG 1.0 4mm – 12 + Ar – F4 – 10 + Ar – CG 1.0 4mm 0,7 54,6% 37,2%
CG 1.0 4mm – 12 + Ar – F4 – 12 + Ar – CG 1.0 4mm 0,7 54,6% 37,0%
CG 1.0 4mm – 14 + Ar – F4 – 12 + Ar – CG 1.0 4mm 0,6 54,6% 37,2%
CG 1.0 4mm – 14 + Ar – F4 – 14 + Ar – CG 1.0 4mm 0,6 54,6% 37,0%
CG 1.0 4mm – 16 + Ar – F4 – 14 + Ar – CG 1.0 4mm 0,6 54,6% 37,2%
CG 1.0 4mm – 16 + Ar – F4 – 16 + Ar – CG 1.0 4mm 0,5 54,6% 37,0%
CG 1.0 4mm – 18 + Ar – F4 – 16 + Ar – CG 1.0 4mm 0,5 54,6% 37,2%
CG 1.0 4mm – 18 + Ar – F4 – 18 + Ar – CG 1.0 4mm 0,5 54,6% 37,1%
CG 1.0 4mm – 20 + Ar – F4 – 18 + Ar – CG 1.0 4mm 0,5 54,6% 37,1%
CG 1.0 4mm – 20 + Ar – F4 – 20 + Ar – CG 1.0 4mm 0,5 54,6% 37,1%

Protihluková izolační skla

  • Udávané hodnoty Rw jsou přibližné a orientační.
Složení Celková síla Lineární prostup tepla (Ug) Světelný prostup (Lt) Solární faktor (g) Rw
F4-16+Ar-CGP4 24mm 1,1 81,0% 62,5% 30 dB (-1, -4)
F6-14+Ar-CGP4 24mm 1,1 80,5% 61,3% 36 dB (-1, -5)
VSG 33.1-14+Ar-CGP4 24,38mm 1,1 79,9% 58,3% 35 dB (-1, -5)
F6-20+Ar-CGP4 30mm 1,1 80,5% 61,3% 36 dB (-1, -5)
F8-16+Ar-CGP6 30mm 1,1 79,2% 59,4% 36 dB (-2, -5)
F10-14+Ar-CGP6 30mm 1,1 78,4% 57,9% 38 dB (-1, -4)
VSG 44.2-16+Ar-CGP6 30,76mm 1,1 78,7% 56,1% 39 dB (-3, -7)
VSG 44.2 Si-16+Ar-CGP6 30,76mm 1,1 78,7% 56,1% 41 dB (-2, -6)
CGP6-12+Ar-F4-10+Ar-CGP4 36mm 0,8 72,9% 51,6% 36 db (-2, -6)
CGP8-16+Ar-F4-14+Ar-CGP6 48mm 0,6 72,1% 50,8% 39 dB (-2, -5)
VSG 33.2 CGP-16+Ar-F4-16+Ar-CGP6 48,76mm 0,6 72,4% 49,5% 37 dB (-2, -8)
VSG 44.2 CGP-16+Ar-F4-14+Ar-CGP6 48,76mm 0,6 72,1% 48,9% 39 dB (-2, -7)
VSG 44.2 Si CGP-16+Ar-F4-14+Ar-CGP6 48,76mm 0,6 72,1% 48,9% 41 dB (-2, -7)
VSG 44.2 Si CGP-14+Ar-F4-14+Ar-CGP8 48,76mm 0,6 71,7% 48,8% 42 dB (-2, -7)
VSG 66.2 Si CGP-14+Ar-F4-12+Ar-CGP6 48,76mm 0,7 71,3% 47,4% 43 dB (-2, -8)
VSG 66.2 CGP-12+Ar-F4-12+Ar-CGP8 48,76mm 0,7 70,9% 47,3% 43 dB (-2, -5)

Vysvětlení pojmů

F4 -> Float 4mm

CGP -> Clima Guard Premium – Standardní pokovené sklo s tepelným prostupem až Ug=1,0 od společnosti Guardian.

CG 1.0 -> Clima Guard 1.0 – Tmavší typ pokovení s tepelným prostupem až Ug=1,0 od společnosti Guardian

VSG -> Vrstvené sklo (Connex)

Ar -> Argon

Si -> Silence/Stratophone – Protihluková folie